Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

Az óvoda épülete jól megközelíthető, a családok számára nem okoz gondot az elérhetőség. A szűkebb környezetben családi házak, horgásztó, egyházi park van. Nem messze található a helyi általános iskola, üzletek, orvosi rendelők, művelődési ház és más infrastruktúrák. A neveléssel foglalkozó intézmények közelsége segíti az átmenetet és a kapcsolattartást az intézmények között.
   Az óvoda épülete jelentős változásokon ment át a pályázati tevékenységeknek köszönhetően.
   Az óvoda és a szülők közötti kapcsolat a bizalomra, segítségnyújtásra és a kétoldalú kommunikációra épül. A családi kapcsolatok legtöbbször rendezettek. Gyermekeink zömmel családi házban élnek, esetleg társas házban. A hagyományos anyai-női szerepek megváltoztak, a családok szűkös anyagi keretei miatt fontos a munkavállalás mindkét szülőt tekintve. 
   Százszorszép Óvoda az 52-es főútvonalról közelíthető meg. A székhely óvodától 4-5 km-re található. Az általános iskolával közös épületben található az óvoda. Külön játszóudvarral, jól felszerelt termekkel várja az óvoda kis lakóit. Két óvodánk összesen 221 férőhelyes, 9 csoporttal működik.
   Mini Bölcsődénk két egységből áll, összesen 14 férőhellyel. Minden jelentkező gyermeknek helyet tudunk biztosítani. A gyermekek nevelését és fejlesztését 15 óvodapedagógus, 2 fő pedagógiai asszisztens és 7 dajka látja el. Az óvodapedagógusaink közül nyolc fő szakvizsgával rendelkezik. Helyi pedagógiai programunkat magunk készítettük.
   A mese és a vers valamint az anyanyelvi nevelés és a mozgás kiemelt szerepet foglal el a mindennapokban, de a helyi adottságok figyelembevételével a környezeti nevelést, egészséges életmód kialakítását, magyarságunk tudatosítását is fontosnak tartjuk. Óvodánkban vegyes és homogén csoportok is működnek. Munkánkat hetente több alkalommal utazó logopédus és utazó fejlesztő pedagógus segíti meghatározott óraszámban. A gyermekek délutánonként, képességfejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt, melyeket az óvónők tartanak tehetséggondozás keretén belül (gyermektánc, kézműves foglalkozás). Intézményeinkben jól működik a hitoktatás.  Évente többször szervezünk mese és báb előadásokat. Családi napokat is szervezünk, de az Óvodabálnak is hagyománya van.
   „A gyermek: az elevenség, az öröm, a jövőbe hatóígéret, a bilincsbe nem vert ember, az igazán igaz isten.” Ady Endre Küldetésnyilatkozatban ígérjük, hogy három éves kortól iskolába lépésig minden kisgyermek személyisége alakulását sokszínűen segítjük. Olyan szeretetteljes, érzelem gazdag óvoda várja őket:
  • ahová: a gyerekek örömmel járnak, mert az itt dolgozók meleg szeretettel fogadják őket és bánnak velük.
  • ahol a szülők érzik, hogy gyermekük olyan törődést kap, amely számára a legtöbb örömet adja és a legjobb lehetőséget teremti meg a játékra, ezen keresztül a tanulásra.
  • minőségpolitikánk megvalósításával a családi nevelésre alapozva szeretnénk elérni, hogy gyermekeink önálló gondolkodású, kreatív, társas viselkedési normák betartására képes, az iskolába lépésre nyitott személyiséggé váljanak. Jövőkép, hitvallás
  •  környezettudatos, innovatív kiegyensúlyozott, módszertani megújulásra képes pedagógusok
  • feltétel nélküli elfogadás, esélyegyenlőség
  • szakmailag elismert, egyéni arculatú intézmény
  • szakmai megújulás, ismeretanyag átadása mikrokörnyezetben
  • korszerű, európai normáknak megfelelő környezet, tárgyi, személyi feltételek biztosítása
  • pedagógus: városunk, nemzetünk anyagilag, erkölcsileg szakmailag tisztelt polgára